Impresszum

Alapító: Legfőbb Ügyészség

 

Kiadó: Országos Kriminológiai Intézet

 

Főszerkesztő: Prof. Dr. Barabás A. Tünde OKRI igazgató, főtanácsos, tanszékvezető egyetemi tanár (NKE)

Felelős szerkesztő: Dr. Kiss Anna PhD tudományos főmunkatárs (OKRI), egyetemi oktató (PPKE)

Olvasószerkesztő: Dr. Kőhegyes Anikó

 

A szerkesztőbizottság elnöke: Prof. Dr. Belovics Ervin PhD főtitkár (Legfőbb Ügyészség),

tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE), egyetemi magántanár (ELTE)

 

A szerkesztőbizottság tagjai:

Dr. Polt Péter PhD legfőbb ügyész, tanszékvezető egyetemi tanár (NKE), c. egyetemi tanár (PPKE)

Dr. Lajtár István PhD legfőbb ügyész helyettes, c. egyetemi tanár (KRE)

Dr. Fejes Péter PhD Vas megyei mb. főügyészhelyettes, egyetemi docens (ELTE)

Dr. Békés Ádám PhD ügyvéd, egyetemi docens (PPKE)

Prof. Dr. Domokos Andrea PhD egyetemi tanár (KRE)

Prof. Dr. Gellér Balázs József PhD ügyvéd, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE)

Prof. Dr. Görgényi Ilona PhD egyetemi tanár (Miskolci Egyetem)

 

Szerkesztőbizottsági titkár: Dr. Sárik Eszter PhD tudományos főmunkatárs, OKRI

 

Tördelő, grafikus: Dr. Kőhegyes Anikó

 

Weboldal tervező: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály

 

ISSN azonosítószámok:

HU ISSN 2559-8112 (Nyomtatott)
HU ISSN 2559-8104 (Online)