PreviousNext
Aktuális lapszám letöltéseDownload
BackFőoldalBack Lapszámok
Previous year

2023

Next year

01
02
03

Author
2023-03

Ibolya Tibor

A fürdővíz, a gyerek és a lóláb, avagy miért és kinek probléma, ha a legfőbb ügyész a törvényesség érdekében a Kúriához fordul

OpenClose

Ibolya Tibor

büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes

Ibolya Tibor, büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes, a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett 1994-ben. Később gazdasági büntetőjogi és kriminalisztikai szakjogász képzettséget is szerzett. Az egyetem elvégzése után a Budapesti VI. és VII. kerületi Ügyészségen volt ügyészségi fogalmazó, ügyész, majd kerületi vezető helyettes ügyész. Főügyészségi és nyomozó ügyészi gyakorlattal rendelkezik. 2005-ben nevezték ki kerületi vezető ügyésznek a Budapesti IV. és XV. kerületi Ügyészségre, innen került 2010-ben a Legfőbb Ügyészség Kabinetjéhez, ahol a legfőbb ügyész büntetőjogi referenseként dolgozott, majd főosztályvezető helyettesi megbízást kapott. 2012. július 1. és 2022. július 7. között fővárosi főügyész, 2022. július 8-tól büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes. A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán (KRE ÁJK) címzetes egyetemi tanár, a kriminalisztika tantárgy oktatója.

Absztrakt

A fürdővíz, a gyerek és a lóláb, avagy miért és kinek probléma, ha a legfőbb ügyész a törvényesség érdekében a Kúriához fordul

A szerző a tanulmányában a jogállamiság elvéből kiindulva, a jogorvoslat a törvényesség érdekében mint – a magyar büntetőeljárási törvény által biztosított – rendkívüli jogorvoslati eszköznek a magyar jogrendszerben betöltött kiemelkedő szerepéről ír. A kizárólag a legfőbb ügyész által előterjeszthető rendkívüli jogorvoslat célja kettős: egyrészt a jogegység előmozdítása, másrészt pedig a jogsértés deklarálásával a jogerős bírósági döntés terhelt javára történő megváltoztatása. Ennek jegyében a szerző az elmúlt öt év legfőbb ügyész által benyújtott jogorvoslati indítványait vonultatja fel, kiemelve azt, hogy a benyújtott indítványok hány esetben irányultak a terhelt javára, illetve a terhelt bün­tetőjogi helyzetének kedvezőbbé tételére. A szerző szerint a jogintézményt nem várt helyről érték támadások; egy, a közelmúltban megtörtént európai uniós vonatkozású jogeset, valamint a kiegészítő pótmagánvád szabályainak legutóbbi módosítása kapcsán a tanulmány arra keresi a választ, hogy vajon kik és miért szeretnék a jogintézmény alkalmazhatóságát korlátozni.  

Author
2023-03

Garai Renáta – Márton–Béda Anikó

A szóbeli bántalmazás büntetőjogi és pszichológiai hatásai; interjú egy klinikai szakpszichológussal

OpenClose
Author
2023-03

Tilki Katalin

A védett és fokozottan védett vadon élő állatokat érintő mérgezéses esetek IV.

OpenClose
Author
2023-03

Huszár Julianna – Windt Szandra

Az online tér segítségével megvalósuló emberkereskedelemről Gondolatok egy hágai workshopon elhangzottakkal kapcsolatban

OpenClose
Author
2023-03

Antali Dániel Gábor – Lászlóné Varga Dóra

Az ügyészség eszközei és lehetőségei a nyomozás során az időszerűség biztosítása érdekében

OpenClose
Author
2023-03

Somogyi Csilla

A sértetti jogok megjelenése az EJEB joggyakorlatában

OpenClose
Author
2023-03

Kiss Máté Jenő

Menekülés a párkapcsolati erőszak börtönéből – II. rész: Az agresszor életére törő bántalmazottak cselekményének megítélése az angolszász jogrendszerekben

OpenClose