Ügyészségi Szemle 2023/01

PreviousNext
Aktuális lapszám letöltéseDownload
BackFőoldalBack Lapszámok
Previous year

2022

Next year

03
04

Author
2022-04

Kiss Anna

A nevesített és az implicit jogok korlátozása a pandémia alatt

OpenClose

Kiss Anna

tudományos főmunkatárs (OKRI), egyetemi oktató (PPKE)

Kiss Anna PhD, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának megbízott oktatója, a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság elnöke, az Ügyészek Lapja főszerkesztője és az Ügyészségi Szemle felelős szerkesztője.

Az ELTE ÁJK-n 1984-ben avatták az állam- és jogtudományok doktorává. Ugyanettől az évtől kezdve a PKKB, majd a Legfelsőbb Bíróság fogalmazója. 1986-ban tette le a jogi szakvizsgát. 2006-ban szerzett PhD fokozatot a Miskolci Egyetem ÁJK-n. 1987-től – kisebb megszakításokkal – kutat az OKRI-ban. 2013. és 2015. között legfőbb ügyészségi ügyész.

Főbb kutatási területei: bizonyítás és bizonyítottság; a büntetőeljárás hatékonysága; a sértett szerepe; az ügyész szerepe; a jog és irodalom jogfilozófiai irányzat helye és szerepe a büntető jogtudományokban.

Absztrakt

A nevesített és az implicit jogok korlátozása a pandémia alatt

A pandémia alatt szükségessé vált a Be. módosítása, hogy a személyes megjelenést a lehető legszélesebb körben elkerüljék. A tanulmány arra tesz kísérletet, hogy az EJEB esetjogának egy részét áttekintve, az emberi jogok korlátozhatóságára, illetve ennek kizárására keressen döntéseket. A jogok korlátozásának kérdésére adható válasz attól függ, hogy az mikor és hol történik, továbbá, hogy a tisztességes eljárás keretébe tartozó szabályról vagy a szubsztantív érték védelmére rendelt normáról van-e szó. Az EJEB a tisztességes eljárás nem nevesített (implicit) jogosítványainak korlátozhatóságát elismeri, de az ügyek megismerése, feldolgozása és elemzése alapján megállapítható, hogy nemcsak az implicit, hanem az abszolút, vagyis a nevesített jogok is korlátozhatók. Például a védelem jogának és a nyilvánosságnak a korlátozása is adott esetben megengedett, ha az arányosság nem sérül.

Author
2022-04

Dobai Attila

Környezetjogi kérdések jogfilozófiai vetületei

OpenClose
Author
2022-04

Benedek Barbara

A 18. életévet be nem töltött személy „találkozása” a büntetőjoggal

OpenClose
Author
2022-04

Lovász Erika

Az ügyészség nemzetközi kapcsolatainak története

OpenClose
Author
2022-04

Koncsek Kornél

Büntetés-végrehajtási intézetben végzett törvényességi vizsgálatok tapasztalatai a nem magyar állampolgár fogvatartottakkal szembeni bánásmód szempontjából

OpenClose
Author
2022-04

Sipos Lívia

Az előállítások törvényességének vizsgálata a szakági együttműködés tükrében

OpenClose
Author
2022-04

Tilki Katalin

A védett és fokozottan védett vadon élő állatokat érintő mérgezéses esetek I.

OpenClose