PreviousNext
Aktuális lapszám letöltéseDownload
BackFőoldalBack Lapszámok
Previous year

2024

Next year

01

Author
2024-01

Bory Noémi

A légi tolonc végrehajtásának ügyészi törvényességi felügyelete

OpenClose

Bory Noémi

PhD

Bory Noémi PhD, LL.M, legfőbb ügyészségi ügyész és a PPKE-JÁK adjunktusa. 2001-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. 2002-től a Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészségen fogalmazó, 2009-től ügyész a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészségen. 2011-től legfőbb ügyészségi ügyész, 2011. október 1. és 2013. szeptember 30-ig a Legfőbb Ügyészség Gyermek-és Fiatalkorúak Bűnügyeinek Önálló Osztályán, majd 2013. október 1-jétől a Legfőbb Ügyészség Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló Osztályán. 2002-ben ingatlanforgalmi szakjogász oklevelet szerzett a PPKE JÁK-on. 2016-ban védte meg PhD értekezését. Rendszeresen publikál, kutatási területe a fiatalkorúak büntető- és büntetés-végrehajtási joga. Több külföldi egyetemen tanított és számos nemzetközi konferencián tartott előadást.

Absztrakt

A légi tolonc végrehajtásának ügyészi törvényességi felügyelete

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 2008/115/EK számú, a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló irányelve 8. cikkének 6. bekezdése értelmében a tagállamok gondoskodnak a kitoloncolás hatékony ellenőrzési rendszeréről. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.évi II. törvény 65. §-ának (9) bekezdése alapján a kitoloncolás végrehajtását az ügyész a rá vonatkozó szabályok alapján felügyeli. A kitoloncolás végrehajtásának felügyelete során az ügyész többek között megvizsgálja, hogy a kitoloncolt a személyes tárgyait magával viheti-e, kivéve azokat, amelyek az emberi élet kioltására alkalmasak vagy egyébként a közbiztonságra veszélyes eszköznek minősülnek, illetve a légi úton történő kitoloncolásnál veszélyeztetik a repülés biztonságát.  Az ügyészi ellenőrzés tárgyát képezi a tárgyi és személyi feltételek biztosításán túl a bánásmódra vonatkozó előírások betartása is. A tanulmány e szempontok irányából vizsgálja az ügyészség törvényességi felügyeletével kapcsolatos szerepét.

Author
2024-01

Csordás Tamás

A bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök alkalmazásának eredménye

OpenClose
Author
2024-01

Dávid Lilla

A segítségnyújtás elmulasztása és az emberölés elhatárolási kérdései

OpenClose
Author
2024-01

Hegedűs Károly

A pénzmosás egyes dogmatikai és bizonyítási kérdései

OpenClose
Author
2024-01

Komp Bálint János, Perl Fanni

Az otthonápolási őrizet aktuális kérdései

OpenClose
Author
2024-01

Leiné Schön Melinda

A szülői felügyeleti jog mint családi jogi intézmény megjelenése a büntetőeljárásban

OpenClose
Author
2024-01

Németh Zoltán György

A jogellenes hulladékelhelyezés elleni fellépés és annak büntetőjogi szegmense II. rész – A jogellenes hulladékelhelyezés elleni büntetőjogi fellépés gyakorlata

OpenClose
Author
2024-01

Rimóczy István

Mérlegelés, meggyőződés, felülbírálat II. rész

OpenClose
Author
2024-01

Székely György László

Az ügyészség és a nyomozás. - Néhány újabb gondolat felügyeletről és irányításról a nemzetközi modellek, a hazai jogfejlődés és a hatályos Be. gyakorlata fényében

OpenClose