PreviousNext
Aktuális lapszám letöltéseDownload
BackFőoldalBack Lapszámok
Previous year

2023

Next year


Author
2023-02

Lajtár István

A biztonság szerepe a büntetés-végrehajtásban

OpenClose

Lajtár István

Közjogi legfőbb ügyész helyettes

Lajtár István,  a legfőbb ügyész közjogi helyettese, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett, 1987-ben. A jogi szakvizsgát 1991-ben tette le, a PhD fokozatot pedig 2008-ban szerezte meg.

1987. és 1991. között a PKKB-n fogalmazóként majd büntető ügyszakos bíróként dolgozott, 1992 szeptemberéig pedig beosztott bíróként az IM Büntetőjo­gi Főosztályára került. Ezt követően, 1992. október 1-jén legfőbb ügyészségi ügyészi kinevezést kapott a Legfőbb Ügyészség Büntetőbírósági Főosztályának Bünte­tés-végrehajtási Felügyeleti Osztályára, ahol 2001-től osztályvezető-helyettes ügyész­ként látott el szolgálatot. 2001 novemberétől a Legfőbb Ügyészség Gyermek- és Ifjú­ságvédelmi Önálló Osztályán osztályvezető ügyészi beosztást töltött be, majd 2011-től főosztályvezető ügyészként a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igaz­gatási Főosztályát vezette. 2013. október 1-jétől a Köztársasági Elnök a legfőbb ügyész közjogi helyettesévé nevezte ki.

Munkája elismeréseként 1998-ban Legfőbb Ügyészi Elismerő Oklevelet, míg 2007-ben Kozma Sándor-díjat kapott. 2012-ben leg­főbb ügyészségi tanácsosi címben részesült.

1999-től a KRE Állam- és Jogtudományi Karán folytat oktatói tevékenységet. 2009. és 2013. között egyetemi docensként a Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszéket vezette, illetve 2009. és 2012. között a kari tanács tagja volt. 2010-ben Rektori Elismerő Oklevelet, 2014-ben címzetes egyetemi tanári címet kapott. 1997-től a Jogi Szakvizsga Bizottság tagja, 2006. január 1-jétől a Magyar Ügyészképző Központ oktatója, 2010-től a Magyar Jogász Egylet egyik alelnöke. 2018-ban a Magyar Jogász Egylet Elnöksége Szalay László Emlékéremben részesítette.

Absztrakt

A biztonság szerepe a büntetés-végrehajtásban

A tanulmány a büntetés-végrehajtás biztonságának komplex kérdését vizsgálja. Ennek során a biztonság általános társadalmi rendeltetéséből kiindulva közelít a fogvatartás biztonságának különös összefüggéseihez. A biztonságos működéshez szükséges egyes alapelvek elemzése során a szerző kitér a szükségesség és arányosság, az egyéniesítés és differenciálás, a dinamikus biztonság, valamint a kiszámított kockázat jelentőségére. Az írás rámutat a biztonságot veszélyeztető rendkívüli események összetettségére, konkrét példákon keresztül érzékeltetve az azok kezelésével kapcsolatos kihívás komolyságát. E körben a szerző külön is szól a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak által használható mobil telefonok előnyeiről és kockázatáról. A szerző – ügyészségi vizsgálati tapasztalatokból származó példák felhasználásával – igazolja, hogy a fogvatartás biztonsága csak törvényes módon és eszközökkel érhető el. A tanulmány összefoglaló megállapítása szerint a büntetés- végrehajtás csupán akkor töltheti be rendeltetésszerű funkcióját, ha megvalósul a szigorú fegyelem és az emberséges végrehajtás egysége.

 

Author
2023-02

Horgos Lívia

A bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy jogi helyzete a gyanú differenciáltságának tükrében

OpenClose
Author
2023-02

Tilki Katalin

A vadon élő védett és fokozottan védett állatokat érintő mérgezéses esetek – III. rész

OpenClose
Author
2023-02

Windt Szandra

„Az ügyésznek is szemfülesnek kell lennie” Beszámoló két emberkereskedelemmel foglalkozó OKRI-s rendezvényről

OpenClose
Author
2023-02

Heckenast Dóra

Az ügyészi perújítással kapcsolatos jogalkalmazási problémák a szabálysértési jogban

OpenClose
Author
2023-02

Hock Bálint

A közérdekű munka átváltoztatása, végrehajtásának félbeszakítása, illetve végrehajthatóságának megszűnése a gyakorlat tükrében

OpenClose
Author
2023-02

Pósa Edina

A Be. 4. § (5) bekezdésének módosítása által felmerülő jogalkalmazási problémák

OpenClose
Author
2023-02

Tatay Eszter

Az embercsempészés kísérlete és előkészülete elhatárolásának és bizonyításának nehézségei

OpenClose
Author
2023-02

Kiss Máté Jenő

Menekülés a párkapcsolati erőszak börtönéből – I. rész: Az agresszor életére törő bántalmazottak cselekményének megítélése a kontinentális jogrendszerekben

OpenClose